RMOS Bütçe sistem otomasyonu iki farklı şekilde çalıştırılabilme özelliğine sahip bir otomasyondur. Bu iki çalışma şekli 1. Genel bütçe 2- Fiili Nakit akım bütçesi olarak ayrılmaktadır.
 • RMOS Bütçe sistem otomasyonu iki farklı şekilde çalıştırılabilme özelliğine sahip bir otomasyondur. Bu iki çalışma şekli 1. Genel bütçe 2- Fiili Nakit akım bütçesi olarak ayrılmaktadır.

  1-Genel Bütçe

  Genel bütçe önbüro,muhasebe,çek-senet,personel ve cost control modülleri ile entegre çalışmaktadır.

  Önbürodan bütçe kalemleri için gerekli oda gecelemesi, kişi gecelemesi ve KDV siz gelirler alınır.Bütçe seçeneklerini Pazar,acente,konum,departman,pansiyon

  Bazında işleyebilir,bunlara göre detaylı raporlamalar alabilirsiniz.Tahmini gelirler işlenirken ister 600 gelir hesaplarından ister önbüro departman gelirlerinden seçim yapılabilir.

  Bütçede 1 den fazla 999 adet bütçe kodu girilebilir ve aynı anda bunlar kullanılabilir, ana bir bütçe kaydı oluşturulduktan sonra kopya ( transfer ) işlemi ile çok basit bir şekilde bu opsiyonları birlikte kullanabilirsiniz.Bir önceki yılın gerçekleşen bütçesini bu yıla farklı bir kod ile girebilir, Belli başlı kalemleri otomatik olarak transfer edebilirsiniz.Bir diğer unsurda işletmenizdeki önbüro gelirlerinin dışındaki Örneğin dükkan kiralamalarını vs buradan işleyebilirsiniz.

  Muhasebe ilgili hesaplar direk, genel ve departman bazında işlenebilir. Gerçekleşmelerini otomatik olarak verir,hesap planının işleyiş şekli burada önemlidir,eğer departmansal bir hesap planı yapılmış ise çok kolayca hesap planı üzerinden işlenir.Departmansal ( uniform ) bir hesap planı yapılmamış ise hesaplara departman kodu işlenip,bütçeye giriş yapılması sağlanır.House Keeping ,teknik servis,F&B vs gibi.

  Bütçe hesap bazında aylık olarak işlenir,tarihler arası alınmak istendiği zaman aylık gün sayısına otomatik olarak bölümlenerek iki tarih arası raporlar alınır.Tüm raporları Yıllık ,aylık veya istediğiniz tarih aralığında rahatlıkla alabilirsiniz.Bütçe otomasyonu Döviz veya TL olarak işlenebilir,raporlama aşamasında istenilen döviz birimindeki raporlamayı döviz cinsini belirterek alabilirsiniz çevrimler sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

  Personel departmanından geçici bordro ( kadro maaşı esas alınarak ) yapılarak personel kişi sayısı ve bununla ilgili giderler kolayca işlenebilir.

  Stok malzemeleri miktarsal bazda bütçeye girilir ve böylece bir stok bütçesi oluşturulabilir. Yıllık karşılaştırma ve bilgi için önceki yılın gerçekleşmesini otomatik olarak bütçe hanesine yazdırabilirsiniz. Bütçe üzerinde kişi başı müşteri harcamalarını miktarsal ve tutarsal bazda takip edebilirsiniz.

  Bütçe sisteminde ister Excel formatında ister rmos report buılder ile kendinize özel bütçe şablonları ve raporlamaları oluşturabilirsiniz.

Future Of The Hotel Managament