Muhasebe İşlemleri
Rmos önbüro ,Pos sistemi ile tam entegre. Sistem üzerinden birden fazla modül ( ekran ) üzerinde aynı anda çalışabilme imkanı.

Rmos önbüro ,Pos sistemi ile tam entegre.

Sistem üzerinden birden fazla modül ( ekran ) üzerinde aynı anda çalışabilme imkanı.

Gelişmiş yetkilendirme sistemi ile kullanıcı bazında yüksek güvenlik.

Sınırsız sayıda şirket ve bu şirketlere bağlı şubelerin açılabilmesi,

Birden fazla otelin tek bir merkezden muhasebe olarak kontrol,takibi ve raporlamasının yapılması.

Fatura fiş girişlerinin tablo üzerinden ( grid ) kolay ve pratik bir şekilde girilmesi.

 • Sınırsız kullanıcı açılabilmesi ve bu kullanıcıların çalışma alanlarına göre yetkilendirilmesi,
 • Tarihe bağlı olarak resmileşmiş kayıtların kilitlenmesi ve değişiklik yapılmasının engellenmesi,
 • Hesap kodu değiştirme, şirketler arası fiş transferi, hesaplar arası fiş transferi ve muhasebe fişi birleştirme özelliği,
 • Her türlü Resmi defterlerin sistemden alınması,

Muhasebe sisteminde Masraf merkezi uygulaması.

Tek bir şirket üzerinden birden fazla şubede işlem yapma , takip ve raporlama imkanı

Satın alma otomasyonu ile tam entegrasyon

Bütçe otomasyonu ile tam entegrasyon

Aylık ve yıllık ayrıntılı bütçe ve raporlamalar

 • Kebir, Muavin, yardımcı hesap ve iki hesap arası mizan alabilme,
 • Cari tüm hesaplar için TL ve dövizli yaşlandırma,
 • Cari Hesaplar için BA / BS formlarının sistemden alınması,

Tüm raporların excel,pdf ,doc xml csv txt image file gibi ortamlara transfer edilebilmesi.

Fatura dizaynı nın sistem üzerinden kolaylıkla yapılması.

 • Her türlü hesap planı yapısının uygulanabilmesi, 
 • Hesap planı açılırken hesabın niteliğine göre hesap açılabilme (Kasa, Banka, Satıcı, Alıcı)
 • Hesap Planında Dışarıdan veri alımı özelliği sayesinde Excel den hesap planı transfer edilebilme,
 • Tek bir hesap kartında birden fazla döviz cinsi ile işlem yapılabilmesi,
 • Kurların Merkez Bankasından otomatik alabilme,
 • Cari tüm hesaplar için TL ve dövizli mutabakat yazdırma "pdf" formatında mail gönderme,
 • Kur farkı hesaplama işlemlerinin otomatik yapılabilmesi,
 • Hesapların hareket listelerinden herhangi bir hareketin muhasebe fişine hızlıca ulaşılabilmesi,
 • Muhasebe Hareket girişlerinde nakit akım kodu kullanarak ileride nakit akım raporlarını ayrıntılı bir biçimde alabilme,

Satıcı ödemelerinin sistem üzerinden vadelerine göre tek tuşla alınabilmesi. 

 • Yılsonlarında Kapanış ve Açılış mahsupları otomatik olarak kesilebilmesi,
 • İşlem girişi sırasında olmayan kartların açılması için ekran değiştirilmesine gerek kalmadan tanımlama ekranlarına geçiş yapılabilme,
 • Önbüro da oluşan gelirleri, stok fatura girişleri, Departman talep fişleri, Tüketim mahsupları, Personel bordro mahsupları gibi periyodik olarak oluşturulan mahsuplar sistem tarafından otomatik olarak kesilebilir,
 • Bazı Muhasebe Raporlarının (Mizan, Bilanço vs.) birden çok şirketi kapsayacak şekilde alınabilmesi özelliği ile anında konsolide raporlar oluşturulabilmesi,
 • Programdaki tüm raporların MS Excel Ortamına aktarılabilmesi,
 • Şirketlerin MS Excel de oluşturmuş olduğu Faaliyet Raporlarına Hesaplar Entegre edilerek tek tuşla faaliyet raporunun oluşturulması,
 • İşletmeye özel programsal isteklerin kısa sürede programa entegre edilebilmesi,

Sistem otomatik backup ( yedek ) alma özelliğine sahiptir

Future Of The Hotel Managament